Technisch beheer

Het onderhoud van uw gebouw

U hebt er zelf geen werk aan

Samen met de andere eigenaren bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de grond. Dat betekent dat uw VvE ook allerlei technische zaken moet regelen. Van het snel oplossen van een onverwachte liftstoring tot het plannen van jaarlijkse onderhoudsklussen. Misschien hebben jullie een actieve technische commissie met veel kennis, of misschien helemaal niet. Heton VvE helpt jullie met het technisch beheer in de mate die jullie zelf wensen.

Onder technisch beheer valt voor ons zowel het dagelijks onderhoud als het planmatig onderhoud. Elke dag kunnen er dingen gebeuren die direct geregeld moeten worden. Zeker als de veiligheid en gezondheid van de bewoners erdoor in gevaar komt. Wij kunnen zo’n onderhoudsklussen vakkundig en snel voor uw VvE oppakken. Met onze speciale storingsdienst zijn we zelfs 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar.

Daarnaast is het belangrijk dat groter onderhoud op tijd wordt gepland. En door een betrouwbare partij wordt uitgevoerd tegen een marktconforme prijs. Denk aan een renovatie van het dak, schilderwerk of het vervangen van de cv-installatie. Wij kunnen deze projecten volledig begeleiden: van het opvragen van een offerte tot aan de oplevering. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om met eigen leden bepaalde werkzaamheden uit te voeren. We stemmen dat van tevoren goed met elkaar af.  

Meerjarenonderhoudsplan

Ook het maken van een meerjarenonderhoudsplan valt bij ons onder technisch beheer. Onze specialisten lopen daarvoor één keer per jaar op locatie een inspectieronde. In hun plan schrijven zij welk onderhoud wanneer nodig is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Op basis daarvan kan de VvE heel gericht een bedrag reserveren in het reservefonds. Een meerjarenplan geeft u een goed inzicht in de onderhoudskosten op de korte en lange termijn. Ons plan is beknopt en in begrijpelijke taal opgeschreven. Wij lichten het ook altijd toe in het VvE bestuur.      

Deze werkzaamheden voeren wij uit, als u kiest voor ons pakket ‘Technisch beheer’:

Dagelijks onderhoud

 • Oppakken en afhandelen van noodzakelijke reparaties m.b.t gemeenschappelijke gedeelten of installaties.
 • Storingsdienst: 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar bij calamiteiten.
 • Registreren van storingen en klein onderhoud en (indien nodig) informeren van technische contactpersonen.
 • Administratieve ondersteuning bij aanvragen offertes en afsluiten van onderhoudscontracten.
 • Voeren van alle correspondentie over technische aangelegenheden.
 • Adviseren over en afsluiten van onderhoudscontracten.
 • Technisch beoordelen van aangevraagde offertes. 
 • Behandelen en begeleiden van assurantiezaken incl. schadeafwikkelingen. 
 • Steekproefsgewijs controleren van uitgevoerde werkzaamheden a.d.h.v. ontvangen facturen.

Planmatig onderhoud

 • Opstellen en/of actualiseren van meerjarenonderhoudsplan.
 • Adviseren over planmatig en groot onderhoud.
 • Opstellen bestek t.b.v. het aanvragen van offertes.
 • Toezicht houden op en begeleiden van onderhoudswerkzaamheden.

“Moet een meerjarenplan
verplicht worden uitgevoerd?”

Die vraag krijgen we vaak. Het is belangrijk dat er geld wordt gereserveerd voor onderhoud.
Of dat onderhoud ook wordt uitgevoerd, bekijken we samen per jaar.“

Loïke Goertz - Heijnen

Binnendienst medewerker

beheer@hetonvve.nl

Vera Paulis

Vastgoedmanager

beheer@hetonvve.nl

Wendy Daemen

Financiële administratie

beheer@hetonvve.nl

Uw VvE team

Naar wie bent u op zoek?
We helpen u graag verder.

Vakkundig

Betrokken

Vooruitstrevend

Heton werkt samen met