Administratie / financieel beheer

Het beheer van inkomsten en uitgaven

Dat is niet langer een opgave

Hoe prettig zou het zijn als u niet meer verantwoordelijk bent voor de administratie van uw VvE? Of uw buurman niet meer voor het afhandelen van alle financiële zaken? Heel prettig, horen wij vaak terug. Alles wat met administratie en financiën te maken heeft, nemen wij u graag uit handen.

Eigenlijk kun je zeggen dat alles waar direct of indirect geld mee gemoeid is, valt onder ons administratief en financieel beheer. Denk aan het opstellen van begrotingen en de jaarrekening en het tijdig incasseren van de VvE bijdragen van leden. Maar ook het betalen van inkomende facturen en het beheer van de bankrekening en het verplichte reservefonds.

Ook voor administratief en financieel beheer hebben wij een speciaal servicepakket samengesteld tegen een vast tarief.

De volgende werkzaamheden zitten bij ons standaard in dit pakket:

  • Opstellen conceptbegroting van kosten en opbrengsten.
  • Incasseren en administreren van VvE bijdragen leden.
  • Voeren van incassoprocedure in geval van achterstallige betaling(en).
  • Betalen van gemeenschappelijke kosten namens de VvE.
  • Voeren van financiële administratie en beheer van bank- en spaarrekening.
  • Opstellen van bestuurdersverklaring voor notaris bij eigendomsoverdracht.
  • Opstellen en verspreiden van jaarstukken over het afgelopen boekjaar.
  • Afrekenen van exploitatiesaldo conform besluit van de vergadering.
  • Geven van inzage in en toelichting op financiële administratie aan kascontrolecommissie.

Lagere energiekosten

Als we voor uw VvE kosten kunnen besparen, zullen we dat zeker niet laten. Eén kostenvoordeel bieden wij u standaard al aan. Ook uw VvE kan deelnemen in ons energie-inkoopcontract en zo tegen een aantrekkelijk laag tarief energie afnemen.
 

“Financiën en
administratie op orde?”

Dat geeft een goed gevoel en zorgt ook voor een prettig woonklimaat.
Met ons administratief en financieel beheer zorgen wij ervoor.

Dennis Broere

Vastgoedmanager

beheer@hetonvve.nl

Tessy Janssen

Officemanager

beheer@hetonvve.nl

Niek van Deursen

Directeur

beheer@hetonvve.nl

Uw VvE team

Naar wie bent u op zoek?
We helpen u graag verder.

Vakkundig

Betrokken

Vooruitstrevend

Heton werkt samen met