Bestuurlijk beheer

Het besturen van uw VvE

Zo makkelijk kan het zijn

Elke VvE is verplicht om een bestuur te hebben. Maar de leden van dat bestuur hoeven niet zelf lid te zijn van de VvE. En dat is in de praktijk voor veel VvE’s prettig. Een bestuurder moet namelijk veel weten van veel verschillende zaken. Neemt u wat betreft kennis en ervaring liever het zekere voor het onzekere, dan schakelt u Heton VvE in als externe bestuurder van uw VvE.

De mate waarin we het VvE-bestuur ondersteunen, bepalen jullie zelf. Dat is vaak ook afhankelijk van de grootte van de VvE. Om het voor VvE’s makkelijk en transparant te houden, werken we met vaste servicepakketten en tarieven.

Kiest u voor ons pakket ‘Bestuurlijk beheer’, dan voeren wij de volgende werkzaamheden uit voor uw VvE:

 • Bijhouden van eigenarenadministratie en eigenarenregister.
 • Organiseren en bijwonen van de algemene ledenvergadering. Indien nodig ook van een tweede algemene ledenvergadering (kosten inbegrepen).
 • Opstellen en versturen van de notulen van de ledenvergadering.
 • Voorzitten van de vergaderingen (indien gewenst).
 • Verzekeren en verzekerd houden van gezamenlijke eigendommen. Heton VvE voldoet aan de eisen van de AFM.
 • Administratieve behandeling van schadeafwikkelingen.
 • Correspondentie van alle technische, financiële en administratieve zaken van de VvE.
 • Toezicht houden op de naleving van het reglement van de splitsing, het huishoudelijk reglement en op besluiten van de algemene ledenvergadering.
 • Informatie verstrekken aan appartementseigenaren over het appartementsrecht.
 • Up-to-date brengen en houden van VvE gegevens in het register van de KvK.
 • Bijwonen van de bestuurscommissievergaderingen.

Ook juridisch

Heton VvE is via Rivez verzekeringen ingeschreven als bemiddelaar. Wij voldoen aan de eisen van de AFM. Dat betekent dat wij voor uw VvE ook schadeafhandelingen mogen begeleiden. In geval van een juridisch conflict treden wij dan op als de officiële vertegenwoordiger van de VvE. Dat kan een persoonlijk conflict zijn tussen leden.

Maar bijvoorbeeld ook een geschil met een leverancier of gemeente. Komt het tot een daadwerkelijke procedure, dan laten wij ons natuurlijk altijd bijstaan door een advocaat.

“Onze meerwaarde als
externe bestuurder?”

Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig. Doet zich een conflict voor,
dan nemen wij de juiste acties samen met het VvE bestuur.”

Wendy Daemen

Financiële administratie

beheer@hetonvve.nl

Tessy Janssen

Officemanager

beheer@hetonvve.nl

Wendy Seuren

Vastgoedmanager

beheer@hetonvve.nl

Uw VvE team

Naar wie bent u op zoek?
We helpen u graag verder.

Vakkundig

Betrokken

Vooruitstrevend

Heton werkt samen met