Privacy Policy

Privacy statement

Inleiding

Om het beheer van uw VvE zo optimaal als mogelijk uit te voeren, hebben we privacy gevoelige gegevens van u nodig. Heton VvE B.V. (hierna genoemd als ‘wij’) is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Heton VvE BV
Eci 2
6041 MA Roermond
www.hetonvve.nl
beheer@hetonvve.nl
0475-315314
KVK: 14060175

Welke persoonsgegevens

Naar aanleiding van de beheerovereenkomst die is afgesloten met uw VvE, verwerken wij uw persoonsgegevens.
De volgende gegevens verwerken wij in onze administratie die via TwinQ verloopt:

 • Voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mail adres;
 • bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie met Heton VvE BV.

Bovenstaande verkrijgen wij vanuit uzelf, of ontvangen wij van derden in het kader van de dienstverlening. Denk hierbij aan notariskantoren, makelaars en openbare bronnen zoals het kadaster.

Verwerkingsdoelen

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Nakomen van verplichtingen zoals vermeldt in de beheerovereenkomst;
 • verzenden van VvE gerelateerde documenten zoals een uitnodiging voor de ALV;
 • informeren via telefoon / e-mail / brief inzake dienstverlening bij uw VvE, calamiteiten of wijziging van diensten en / of producten;
 • aansturen van ingeschakelde opdrachtnemers op verzoek van de VvE.

Bewaarbeleid

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden / zijn verzameld.

Informatiebeveiliging

Beveiliging van uw persoonsgegevens nemen wij uiterst serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik of overtreding van de AVG zijn, vernemen wij dit graag via beheer@hetonvve.nl.

Inzage, wijzigen en wissen persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Een verzoek hiertoe kunt u versturen naar beheer@hetonvve.nl. Omdat we willen waarborgen dat een dergelijk verzoek gedaan wordt door uzelf, kunnen wij u bij twijfel vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen bij dit verzoek. Wij willen u vragen in deze kopie een aantal gegevens onzichtbaar / zwart te maken ter bescherming van de privacy. Deze gegevens zijn: MRZ (machine readable zone, strook met cijfers onderaan het identiteitsbewijs), Burgerservicenummer (BSN), pasfoto en nummer van het identiteitsbewijs.
Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken enkel gebruik van functionele cookies om de website naar behoren te laten werken en uw voorkeuren voor een volgend bezoek te bewaren.